Slovenská agentúra pre optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO)

Zvyšujte návštevnosť, dominujte v Google a získajte viac predajov

Sme Webdevelop.co, špecializovaná agentúra na optimalizáciu pre vyhľadávače zo Slovenska. Venujeme sa poskytovaniu bezkonkurenčných služieb SEO, ktoré prinášajú výsledky pre malé a stredné podniky. Zabezpečíme vám vyššiu návštevnosť, viac potenciálnych zákazníkov a vyšší predaj.

Čo zahŕňa optimalizácia pre vyhľadávače?

1. Výskum kľúčových slov

V prvom kroku určte užší zoznam najúčinnejších kľúčových slov, na ktoré sa má webová stránka umiestniť, a vykonajte technickú kontrolu na mieste:

 • Vytvorenie počiatočného zoznamu kľúčových slov na základe preferencií klienta a interného brainstormingu cieľovej skupiny.
 • Rozšírenie na vytvorenie väčšieho zoznamu pomocou relevantného prieskumu konkurencie a pokročilých nástrojov na vyhľadávanie kľúčových slov.
 • Spresnenie kľúčových slov na základe metrík vrátane vyhľadávaní za mesiac, relevantnosti a priemernej náročnosti na umiestnenie/konkurenciu vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Zoskupenie kľúčových slov do podobných výrazov a vytvorenie konečného užšieho zoznamu.

2. Prehľad SEO na mieste

Musíme pochopiť všetky problémy, ktoré môžu brzdiť stránku, aby sme
vykonáme hĺbkovú analýzu webovej stránky a na jej základe
vytvorí našu stratégiu SEO. Nižšie sú uvedené niektoré z oblastí, ktoré bude naša kontrola zahŕňať, ale nie je obmedzená na:

 • Rýchlosť načítania stránky - Google bude vašu stránku hodnotiť na základe jej
  rýchlosť načítania okrem mnohých iných faktorov. Pomalá rýchlosť načítania by mohla
  vedie k slabému zapojeniu používateľov a zlým pozíciám v rebríčku
 • Kontrola metaúdajov - kontrola názvov a popisov na celom webe s cieľom nájsť tie, ktoré môžu byť prázdne, duplicitné alebo príliš dlhé.
 • Nefunkčné odkazy - Kompletné prehľadanie stránky s cieľom nájsť nefunkčné odkazy, ktoré by mohli potenciálne viesť k problémom s indexovaním a prehľadávaním.
 • Prehľad značiek Alt obrázku - značky Alt sa používajú, ak obrázok nie je možné z akéhokoľvek dôvodu zobraziť, či už z dôvodu zrakového postihnutia používateľa alebo zlého pripojenia.
 • Schema Mark-up Review - Schema umožňuje používateľom získať čo najviac informatívnych informácií z vyhľadávačov. Preskúmanie nám umožní zabezpečiť, aby bola príslušná schéma zavedená a správne fungovala.

3. Optimalizácia na mieste

Po určení kľúčových slov je potrebné určiť vhodné vstupné stránky a optimalizovať ich pre vybrané kľúčové slová:

 • Hodnotenie stránok podľa kľúčových slov - Sú stránky, ktoré sú v súčasnosti
  najrelevantnejšie kľúčové slovo? Ak nie, musíme vytvoriť
  nové a vhodnejšie vstupné stránky?
 • Priradenie skupín kľúčových slov k vhodnej vstupnej stránke na webe
 • Optimalizácia vstupných stránok pre tematické kľúčové slová v obsahu stránky, v tagoch hlavičky a meta tagoch.
 • V prípade potreby vytvárať/optimalizovať vstupné stránky z hľadiska toku používateľov a UX.
 • Nastavenie analytického sledovania vrátane správneho nastavenia cieľov a sledovania návštevníkov s cieľom získať prehľad o správaní návštevníkov.
 • Počas tejto fázy v prípade potreby vykonávame optimalizačné úlohy na mieste s cieľom optimalizovať webovú lokalitu a odstrániť všetky problémy, ktoré sme zistili pri počiatočnom prieskume.

4. Priebežné zlepšovanie/udržiavanie pozícií, optimalizácia konverzií a budovanie odkazov

 • Priebežné monitorovanie a optimalizácia kľúčových slov. Náš počiatočný prieskum kľúčových slov nám poskytne širokú škálu kľúčových slov, ktoré budeme monitorovať, a tie nám umožnia získať dobrý prehľad o tom, čo sa posúva nahor a ktoré oblasti potrebujú podporu. Naša pracovná náplň bude založená na výkonnosti týchto kľúčových slov a bude sa meniť na základe výsledkov.
 • Google Search Console Review - Konzola vyhľadávania nám poskytuje
  Pohľad z očí Google na webové stránky a prípadné chyby pri prehľadávaní, Schema
  Chyby alebo chyby 404 budú označené tu. Musíme to monitorovať a
  v prípade potreby vykonajte opravy.
 • Priebežné monitorovanie zapojenia používateľov na počítačoch aj mobilných zariadeniach, po ktorom nasledujú informované vylepšenia stránok založené na UX V prípade potreby optimalizované aktualizácie obsahu s cieľom udržať skóre čerstvosti a zvýšiť relevantnosť a pozície vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Oslovovanie odkazov a budovanie odkazov na budovanie autority webovej domény s cieľom zvýšiť organické umiestnenie SEO.

a zistite, ako vám môžeme pomôcť konvertovať viac návštevníkov na vašich webových stránkach.

freepik-seeklogo.com
google-new
siteground-seeklogo.com
cloudflare
Adobe

Čo zahŕňajú služby našej agentúry SEO?

Výrazný nárast organickej návštevnosti môže mať transformačný charakter. Klientom sme pomohli dosiahnuť päť- až osemciferný rast len pomocou SEO. Takýto rast si však vyžaduje čas, trpezlivosť a širokú škálu techník.

Naša stratégia SEO zahŕňa celý rad technických prác, analýz a kreatívnych vstupov a tím pracujúci na vašej kampani bude odrážať rôznorodosť úloh. Od výskumu, plánovania a technickej optimalizácie na mieste až po tvorbu nového obsahu zameraného na ideálne persóny kupujúcich v rôznych fázach nákupnej cesty je každá SEO kampaň spoločnosti Webdevelop.co navrhnutá špeciálne pre klienta na základe toho, čo je potrebné na dosiahnutie čo najrýchlejšej návratnosti investícií.

Audit SEO

Váš špecializovaný SEO stratég bude vyhľadávať možnosti optimalizácie na vašej webovej stránke. Po dokončení auditu sa pustí do optimalizácie v poradí s najvyššou prioritou.

Naše audity SEO odhalia všetko od zlých odkazov, ktoré by mohli poškodiť autoritu vašej webovej stránky, až po technické problémy, ktoré brzdia umiestnenie vašej webovej stránky.

Výskum kľúčových slov

Výskum kľúčových slov sa od čias domén presnej zhody veľmi posunul, ale dôležitejšie ako kedykoľvek predtým je pochopenie zámeru vyhľadávača. Náš výskum kľúčových slov identifikuje obchodné výrazy, ktoré pravdepodobne povedú k príjmom, a informačné výrazy, ktoré naznačujú potenciálneho kupujúceho v počiatočných fázach jeho vyhľadávania.

Nastavenie analýzy a audit

Analytické údaje sú najlepším spôsobom, ako pochopiť, čo na webovej stránke funguje dobre a čo nie. Váš špecialista na SEO vykoná audit vášho existujúceho nastavenia analytiky a uistí sa, že vaše sledovanie funguje správne, aby vám poskytlo potrebné informácie, keď začneme pracovať.

Optimalizácia stránky

Optimalizujeme stránky vášho webu pre najvýhodnejšie kľúčové slová pre vaše podnikanie. Pre každú stránku zmapujeme najrelevantnejšie kľúčové slová, aby sme zabránili kanibalizácii kľúčových slov a hyper-cielili stránky na vyhľadávanie. Na rozdiel od čias hrubého napĺňania kľúčovými slovami očakáva Google a návštevníci vašich webových stránok sofistikované a vhodné používanie kľúčových slov. Kľúčové slová plynule vpletieme do názvov stránok, meta popisov, CTA, odkazov a hlavného obsahu, aby sme optimalizovali bez kompromisov.

Analýza spätných odkazov

Hoci odkazy môžu pomôcť pri hodnotení stránky, niektoré odkazy môžu bohužiaľ viac uškodiť ako pomôcť. Spamové odkazy nízkej kvality - zakúpené od pochybných agentúr alebo poskytovateľov, ktorým nezáleží ani tak na kvalite, ako na objeme - môžu zhoršiť hodnotenie stránky. Počas kampane SEO váš odborník na SEO vykoná audit existujúcich spätných odkazov a určí, či je potrebné niektoré z nich odstrániť alebo zrušiť (ignorovať spoločnosťou Google).

Technické SEO

Technické SEO zahŕňa zložitejšiu stránku SEO. Dostaneme sa pod kapotu vašej webovej stránky, aby sme vykonali úpravy a implementovali označovanie schémy. Technická SEO optimalizácia zahŕňa zlepšenie prehľadávateľnosti webovej lokality - ako ľahko sa webové prehliadače pohybujú po lokalite a prehľadávajú ju. Zlepšenie použiteľnosti a prehľadávateľnosti vašej webovej stránky môže viesť aj k zlepšeniu času načítania stránky.

Výskum konkurencie

Odkazy sú v SEO stále veľmi dôležité a majú neuveriteľne silný vplyv na zlepšenie hodnotenia webovej stránky. Namiesto zamerania sa na objem odkazov sa vaši špecialisti na SEO a obsahový marketing zamerajú na kontextovo relevantné, autoritatívne odkazy. Tieto odkazy potvrdzujú odbornosť a autoritu vašej značky a zároveň vás dostanú pred vaše cieľové publikum.

Tvorba obsahu

Môže byť potrebné vytvoriť nový obsah, ktorý bude zameraný na vyhľadávanie vášho publika, najmä ak pôsobíte v konkurenčnej oblasti alebo ak je vaša webová stránka ďaleko za konkurenciou. V tíme vašej kampane SEO bude pracovať špecialista na SEO aj špecialista na obsahový marketing, ktorí budú v tandeme hľadať nové príležitosti na umiestnenie a vytvárať nový obsah určený na umiestnenie a konverziu.

Budovanie prepojení

Môže byť potrebné vytvoriť nový obsah, ktorý bude zameraný na vyhľadávanie vášho publika, najmä ak pôsobíte v konkurenčnej oblasti alebo ak je vaša webová stránka ďaleko za konkurenciou. V tíme vašej kampane SEO bude pracovať špecialista na SEO aj špecialista na obsahový marketing, ktorí budú v tandeme hľadať nové príležitosti na umiestnenie a vytvárať nový obsah určený na umiestnenie a konverziu.

Získajte bezplatnú kontrolu vašej webovej lokality

Náš odborník Digitálni marketéri čakajú na preskúmanie vašej webovej stránky.

Preskúmajú vaše marketingové úsilie a navrhnú priority SEO na dosiahnutie vašich cieľov.

Prečo nie sme typická SEO agentúra

Rast vašich príjmov je pravdepodobne dôležitejší ako zvyšovanie "organickej viditeľnosti" alebo "zmienok v tlači", však?

Metriky SEO a pokrytie sú skvelými ukazovateľmi, ktoré vám napovedajú, že ideme správnym smerom, ale v prvom rade veríme, že digitálny marketing by mal byť investíciou, a nie nákladom. Preto sú všetky naše kampane postavené na jedinom: čo najrýchlejšie dosiahnuť maximálnu návratnosť investícií pre vás.

Zameranie sa na návratnosť investícií namiesto geekovstva však nie je jediným spôsobom, ktorým sa líšime.

Žiadny nerdovský a zložitý žargón SEO

Na to, aby ste pochopili, o čom vaša agentúra hovorí, by ste nemali potrebovať magisterský titul v oblasti SEO Gibberish. Sme fanúšikmi jednoduchej angličtiny, pretože ak niečo nedokážete vysvetliť bežnými slovami, v skutočnosti tomu nerozumiete. Ak sa chcete dozvedieť viac o SEO alebo digitálnom marketingu, váš account manažér vám bude vždy k dispozícii, aby vám odpovedal na všetky otázky.

Žiadne dlhé zmluvy!

Neveríme v "uväznenie" klientov v celoročných zmluvách. Namiesto toho sa zameriavame na vytváranie dlhodobých plánov s postupnými štvrťročnými cieľmi, ktoré vás krok za krokom priblížia k vašim ročným obchodným cieľom. Môže trvať tri až šesť mesiacov, kým kampane SEO prinesú ovocie našej práce, preto žiadame všetkých našich klientov SEO, aby si to uvedomili pri nástupe a podpísali priebežnú krátkodobú zmluvu. Dávame prednosť tomu, aby sa udržala naša práca a výsledky, nie právnici.

Žiadne nudné správy SEO, ktoré vás uspávajú

Mnohé agentúry SEO si na konci každého mesiaca stiahnu automatické správy a pošlú ich e-mailom. My to nerobíme; je to plytvanie internetom. V spoločnosti Webdevelop.co vytvárame mesačnú správu, ktorá vám ukáže, čo sa vo vašej kampani dosiahlo, ako sme to dosiahli - a ako vás naša práca približuje k vašim obchodným cieľom.

Často kladené otázky

SEO znamená optimalizácia pre vyhľadávače. Je to proces zlepšovania obsahu webovej stránky, aby bola lepšie viditeľná pre vyhľadávače, ako je Google. Tento postup je bežný aj pre všetky hlavné vyhľadávače vrátane Bing, Yandex a Baidu. SEO zahŕňa zlepšenie - alebo "optimalizáciu" - nadpisov stránky, textového textu, obrázkov, názvu stránky a meta popisu. Optimalizujú sa tiež odkazy na interné a externé webové stránky.

SEO vylepšenia stránky sa kedysi zameriavali na to, aby sa do textu stránky vtesnalo opakované používanie kľúčových slov a aby sa výrazne zvýšil počet spätných odkazov na webovú stránku v stovkách a tisícoch.

Dnes sa v spoločnosti Webdevelop.co zameriavame na to, aby boli zákazníci našich klientov na prvom mieste. Vytvárame autoritatívny obsah, ktorý poskytuje najlepšie možné odpovede na otázky, ktoré si zákazníci klienta kladú. Dbáme tiež na to, aby bol obsah ľahko dostupný pre používateľov počítačov a mobilných zariadení, čím pomáhame smerovať dizajn vašich webových stránok k zameraniu na použiteľnosť. Toto zameranie má dvojakú výhodu: webové stránky lepšie konvertujú používateľov a rýchlejšie sa načítavajú.

Výsledkom dobre nastavených služieb optimalizácie pre vyhľadávače bude umiestnenie webovej stránky na popredných miestach v Google a zvýšenie organickej návštevnosti a potenciálnych zákazníkov alebo predaja.